Koolmees & van Eijk

High tea - Catering - Kok aan huis

Algemene voorwaarden

 

Algemeen en geldigheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten, welke worden aangegaan tussen opdrachtgever en Koolmees en van Eijk.
2. De opdracht geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden.
3. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen met Koolmees en van Eijk.
4. Alle prijzen op de website en offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Betaling

1. Bij een totale factuur groter dan €1.000,00 dient 50% van de totale factuur 7 dagen voor leverdatum betaald te zijn.
2. Het bedrag dient 14 dagen na leverdatum te zijn voldaan.
3. Klachten over de factuur of levering moeten binnen 14 dagen na leverdatum schriftelijk of telefonisch worden ingediend.

Annulering en wijziging

1. Bij annulering van de overeenkomst tussen 7 en 3 dagen voor leverdatum wordt 25% van de totale factuur in rekening gebracht en vindt geen levering plaats. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling.
2. Bij annulering van de overeenkomst tussen 48 en 72 uur voor leverdatum wordt 50% van de totale factuur in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
3. Bij annulering van de overeenkomst binnen 48 uur voor leverdatum wordt 100% van de totale factuur in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
4. De opdrachtgever kan de bestelling of het aantal personen met een maximum van 20% wijzigen. Dit kan tot uiterlijk 5 dagen voor leverdatum en moet telefonisch of per e-mail worden doorgegeven.

Schade

1. Bij schade aan geleverd materiaal, gelieve dit direct bij het ophalen te melden. Deze schade wordt in rekening gebracht.
2. Koolmees en van Eijk stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of onjuist gebruiken van het materiaal.

Levering

1. Bestellingen binnen een straal van 10 km worden gratis bezorgd.
2. Bij bestellingen welke verder dan 10 km worden bezorgd, wordt €0,19 per kilometer in rekening gebracht.
3. De bezorgkosten per kilometer worden gefactureerd vanaf vertrek tot thuiskomst op het bedrijf (Mozartplein 39, Berkel en Rodenrijs).

Aansprakelijkheid

1. Bij levering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na levering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.
2. Koolmees en van Eijk is nimmer aansprakelijk voor welke schade, diefstal of verlies aan goederen dan ook door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Koolmees en van Eijk.
3. Koolmees en van Eijk zal zeer zorgvuldig omgaan met door de klant bij ons aangegeven speciale wensen en/of allergieën, maar stelt zich hiervoor niet aansprakelijk. 


Opbellen
E-mail